O programe:

Cyber4Kids - kybernetická bezpečnosť pútavo a hravo

Program #Cyber4Kids spája spoločensky zodpovedné firmy, ich odborníkov, angažovanú občiansku spoločnosť a školy. Spolupracujeme so školami, ktoré chcú poskytnúť svojim žiakom čo najaktuálnejšie informácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Našim cieľom je vzdelávať deti základných a stredných škôl na Slovensku v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kritického myslenia. Vzdelávanie vedieme online a offline, v trvaní od 45 do 180 minút, podľa vekovej vhodnosti žiakov a náročnosti témy. Neformálnym prístupom, hravou formou a diskusiou zapájame deti do tvorby hodiny a spolu objavujeme základné princípy bezpečnosti online. Webináre a workshopy sú bezplatné, program je financovaný vlastnými zdrojmi a firemnými donormi. 

Prečo je program dôležitý:

Deti sa v súčasnosti veľmi rýchlo učia digitálne zručnosti. Je preto nevyhnutné, aby si popri používaní informačných technológií uvedomovali aj hrozby, ktoré z nich pramenia.
Nedostatočná opatrnosť a nepripravenosť vedú k negatívnym skúsenostiam v kybernetickom priestore, akými sú napríklad zneužitie osobných údajov, či infikovanie počítača vírusom. Absencia kritického myslenia zas spôsobuje čoraz jednoduchšie šírenie dezinformácií a hoaxov. 

Cyber4Kids v číslach:

2000
rok založenia
1000 +
vyškolených detí
450 +
online vyškolených detí
0 +
vyškolených lektorov

Zapojené spoločnosti:

Témy

Ako fungujú a na čo slúžia

Aké nebezpečenstvá môžu  skrývať

Pravidlá fungovania sociálnych sietí

Ako si chrániť súkromie na sociálnych sieťach

Čo je to hoax

Prečo vznikajú dezinformácie

Informačné a obrazové hoaxy

Základné princípy mediálnej gramotnosti

Čo je to heslo a prečo ho používať

Fakty a mýty o heslách

Ako sú heslá odhaľované

Ako si vytvoriť silné a bezpečné heslo

Vysvetlenie si pojmov Phishing, Scam, Spam, Adblocker, Virus, Antivirus

Ako sa chrániť

Ako vedieť rozoznať hrozby

Prečo to hackeri robia

Čo je to kyberšikanovanie

Ako ho rozoznať

Ako sa voči nemu brániť

Ako sa postaviť za iných

Prečo sa nebáť online vzdelávania

Ako z internetu vyťažiť čo najviac

Najlepšie zdroje pre učenie v digitálnej podobe

V čom je online vzdelávanie lepšie ako “obyčajné”

Máte záujem o workshop alebo webinár?

Kontakty

Program vedie občianske združenie Digitálna inteligencia, so sídlom Moskovská 21, 811 01 Bratislava. E-mail: info@cyber4kids.sk